Monday, 15 April 2013

BIRO AKADEMIK 2013/2014


CARTA ORGANISASI


PENSYARAH PENASIHAT
ENCIK MOHD. SARIFUDIN BIN MAT SALLEH
( JABATAN PENGAJIAN MELAYU )


KETUA BIRO
TAN CHIAN YEE
( 1 PISMP RBT SJK(C) )


TIMBALAN BIRO
MOHD ALIF BIN KAMIL
( 5 PISMP KS )


SETIAUSAHA
GOH YOON KIAT
(1 PISMP RBT SJK(C) )

Friday, 12 April 2013

VISI, MISI & BIDANG TUGAS


Biro AkademikVISI

Biro Akademik sebagai organisasi yang ingin melahirkan bakal guru yang berketerampilan, berakhlak mulia, berdisiplin dan berwibawa selaras dengan aspirasi negara.MISI

Biro Akademik menyediakan perkhidmatan bagi menyokong aktiviti sahsiah dan akademik yang dapat memenuhi ekspektasi guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, Besut.
BIDANG TUGAS
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti bercorak pendidikan dan  pengurusan majlis untuk meningkatkan profesionalisme pelajar khususnya yang berkaitan dengan kemahiran dalam kependidikan guru
  • Merancang dan melaksanakan kursus/bengkel/seminar yang berkaitan dengan pendidikan dalam kalangan guru pelatih
  • Bekerjasama dengan JHEP menguruskan setiap perhimpunan dan majlis rasmi kampus
  • Mengelolakan aktiviti tahunan : Pertandingan Debat Inter-Unit IPG KSM
  • Membantu memantau perlaksanaan aktiviti biro lain khusus dalam aspek protokol majlis
  • Menyediakan kertas cadangan aktiviti biro dan laporan bagi setiap aktiviti yang telah dilaksanakan biro
  • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar atau Yang Di-pertua JPP


FUNGSI

  • Membentuk guru yang berkemahiran dan berpengetahuan.
  • Melahirkan guru pelatih yang berilmu, berkepimpinan, kerja profesional, akhlak dan moral, penyayang, hidup sihat dan estetika.
  • Melibatkan guru pelatih dalam setiap aktiviti agar dapat membina hubungan yang erat antara guru pelatih.